Kvalificerad HR support,

När du behöver kvalificerad HR support, kontakta HRM Solutions! Du hittar oss på hrm solutions Vi har mångårig erfarenhet av HR frågor och har arbetat på uppdrag av såväl svenska som internationella företag och organisationer. I vårt arbete sätter vi alltid kundens affärsverksamhet och unika behov frömst. Vi hoppas att snart kunna räkna dig bland våra uppdragsgivare. Du når oss på telefonnummer +46 722 216 750 eller via email: info@hrmsolutions.se.

Företag och organisationer som genomgår omfattande förändringar har ofta i behov av extern HR expertis för att transitionen ska kunna ske så smidigt som möjligt. HRM Solutions har gedigen erfarenhet av förändringsarbete både vad gäller utveckling och avveckling av verksamhet. Vårt förhållningssätt är pragmatiskt. Med rätt åtgärder insatta vid rätt tidpunkt kan bekymmer ofta undvikas. Tillsammans med kunden utarbetar vi kostnadseffektiva lösningar som tillvaratar och maximerar personalstyrkans kapacitet.

HRM Solutions hjälper till med ledning och integration under expansions- och avyttringsfaser. Vi erbjuder även konsultstöd till företag som försöker etablera sig i Sverige. För högkvalitativ konsultstöd, välj HRM Solutions. Vi har mångårig erfarenhet både av att bygga upp HR funktioner från grunden samt att förvalta och vidareutveckla en existerande organisation. Tidigare kunder inkluderar bland annat Menigo Foodservice, Empower, Tema, SNS och Industrifonden.

HRM Solutions hjälper företag och organisationer att anpassa personalpolicy till uppsatta produktivitets- resultatmål. Vi hjälper dig att förverkliga organisationens human capital potential. På vår hemsida, www.hrmsolutions.se, hittar du våra tjänster bekrivna i mer detalj. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor och vill veta mer om vår verksamhet.

Comments are closed.