Hyreskontrakt

Hyreskontrakt är den skriftliga förbindelse mellan den som hyr ut – hyresvärden – och den hyrande – hyresgästen och kan ses på samma sätt som att upprätta ett avtal.

Vad som ska stå i ett hyreskontrakt är reglerat av hyreslagen, bland annat står det att en bostadshyresgäst alltid har rätt till minst 3 månaders uppsägningstid. Det står även att bostadshyresgästen har ett visst besittningsskydd och inte kan kastas ut hur som helst. En hyresgäst får även använda sin lägenhet som bytesobjekt och byta till sig en annan bostad, vilket inte nödvändigtvis behöver vara en hyreslägenhet.

Innan du skriver på ett hyreskontrakt bör du be att få titta på besiktningsprotokollet. En besiktning på hyreslägenheter görs alltid innan uthyrning så det inte finns några oklarheter kring vilka skador och renoveringar som den tidigare hyresgästen åstadkommit och vilket skick lägenheten är i när du skriver på ditt hyreskontrakt. Om du vill känna dig trygg med att inte behöva ersätta skador du inte åstadkommit ska du gå igenom lägenheten och jämföra med besiktningsprotokollet.
Det är viktigt att noggrant läsa igenom sitt hyreskontrakt innan man skriver under, så man inte får några tråkiga överraskningar längre fram. Spara sedan hyreskontraktet på att säkert ställe så du alltid kan ta fram det och kolla villkoren om det skulle uppstå en dispyt. Om du ska säga upp din lägenhet, sker uppsägningen av hyreskontrakt skriftligen och ska ange vem som säger upp, vem hyresvärden är, vilken lägenhet det gäller och ska därefter undertecknas av både hyresgäst och hyresvärd och lämnas in enligt överenskommen uppsägningstid.  http://www.husvarderaren.se

Comments are closed.