Från en rent teoretisk utgångspunkt är övervikt och fetma lätta att förklara

Från en rent teoretisk utgångspunkt är övervikt och fetma lätta att förklara. Dessa tillstånd är resultatet av en obalans mellan intag och förbrukning av energi. Du tar helt enkelt in mer energi genom mat och dryck än vad du gör av med i fysisk aktivitet. Detta energiöverskott omvandlas i fettceller. I verkliga livet är dock övervikt ett komplicerat problem. Den som försökt uppnå en hållbar viktförlust vet hur svårt det är. Orsakssambanden bakom övervikt är komplexa och inkluderar bland annat livsstil, ärftlighet och långvarig stress.

Övervikt är idag ett allvarligt folkhälsoproblem och en av de viktigaste faktorer bakom hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och ett flertal andra allvarliga sjukdomar. Vi på Grace Wellness har länge intresserat oss för frågor som rör viktkontroll och hälsa. Den som vill gå ner i vikt måste hitta en metod som gör det möjligt att skapa en bättre balans mellan intag och förbrukning av energi. Här kan kosttillskott spela en viktig roll. Grace Wellness har i samarbete med medicinsk expertis tagit fram preparat som hjälper dig reducera din vikt genom att öka fettförbränningen, dämpa hungern och stärka ditt immunförsvar.

Omfattande kliniska studier har visat att de aktiva substanserna i våra kosttillskott-Reducer fettförbränning, Xantan och Bredspektrum Antioxidant har dessa effekter. På vår hemsida, www.gracewellness.nu, hittar du en del av dessa studier genom att klicka på ”Dokumentation” i den övre menyraden. Bredspektrum Antioxidant innehåller nyttiga vitaminer, mineraler och antioxidanter som hjälper dig hålla dig frisk. Genom att skydda kroppen mot skadliga fria radikaler bidrar Bredspektrum Antioxidant till att förhindra kemiska processer som kan producera infektioner, inflammatoriska tillstånd samt skapandet av cancerceller. Läs mer om våra kosttillskott på grace wellness.info.

Comments are closed.