Det är hos ditt elbolag som du köper din el.

Det är hos ditt elbolag som du köper din el. Priserna varierar beroende på hur mycket de vill sälja elen för men generellt styrs det av Nordens egen elbörs, Nordpool. Elpriserna på Nordpool kan variera mycket beroende på tillgång och efterfrågan, t.ex. vilket väder och vind det är eller om kärnkraftverk är stillastående. Utöver själva elpriset finns det yttre faktorer som spelar roll för hur ett elbolag gör sin prissättning. Detta gäller bland annat elcertifikat samt utsläppsrätter. Ytterligare tar ditt elbolag även betalt för en uppläggningsavgift, årsavgift, samt för övriga kostnader som att bygga och underhålla elledningar m.m. Alla dessa utgifter inkluderas i den totala summan för ditt elpris.

Det finns en mängd svenska elbolag ute på marknaden vilket gör att det kan vara svårt att välja rätt när du ska teckna ett nytt elavtal. Det du bör göra före du tecknar ett nytt elavtal är att jämföra det elbolag du är intresserad av med andra elleverantörer. Det kan nämligen skilja mycket mellan elbolagen på marknaden. Du bör även vara medveten om hur mycket el du förbrukar eftersom du vill hitta ett elbolag som passar just dina behov. Om du redan har ett elavtal men vill byta till ett annat elbolag går även det bra. Du kan nämligen byta elbolag hur många gånger som helst. Glöm dock inte att kontrollera hur lång din bindningstid är. Det är nämligen många elbolag som kräver en extra avgift om du bryter ditt elavtal i förtid. Dock kan du ändå tjäna mer på att byta elbolag.  Läs mer på billigtelbolag

Comments are closed.