Avrättandet av en dietmyt

Många av oss vill gå ner i vikt och vill gärna har tips och råd om hur man gör det på bästa sätt. Givetvis vet vi alla att grundtanken bakom viktminskning är att göra av med mer energi än vi tar in. Äta mindre, motionera mer. Men sedan vet vi också att man kan göra bägge delarna mer eller mindre effektivt. Gör vi rätt behöver vi inte jobba lika hårt för att uppnå bra resultat. Vi är alerta och lyssnar och tar till oss när vi hör råd som kan hjälpa oss med detta. Tyvärr är en del av dessa råd bara nonsens, eller är inte applicerbara på just din situation.
En sådan nonsensmyt är den som säger att du ska undvika att äta kolhydrater tidigt på morgonen. Tanken bakom är att vårt blodsocker är lågt på morgonen och att förbränningen därför är mer effektiv. Men sanningen är att detta inte har någon som helst betydelse – så vida du inte är diabetiker eller tränar mycket hårt inför ett stort evenemang. Men då är detta bara en liten del i ett stort genomtänkt program.
Man måste se på helheten och tänka igenom hela kolhydratintaget noga. När på dygnet man äter kolhydrater spelar inte lika stor roll som hur mycket man äter och vilken sorts kolhydrater (snabba eller långsamma).
Så det gäller att skaffa sig riktig information för att kunna gå ner i vikt. Vill du ha rätt information om viktminskning kan du besöka sidan www.viktexpert.se.

Comments are closed.