Hemstädning

“Om man ser till företagets utveckling har det gått väldigt bra. Vi är stolta över de resultat vi uppnått och ser positivt på framtiden” säger, Peter Svanborg, VD på Hjälp Hemma.

Företaget startade 2007 och star idag på solid grund med ett gediget kundunderlag. Tillväxten har inte låtit vänta på sig och man sysselsätter idag drygt 100 anställda. Första året var den siffran 25.

“Det känns tillfredsställande och roligt att se hur vi tillsammans lyckats bygga upp den här verksamheten”, fortsätter Peter.

På Hjälp Hemma ( https://www.hjalphemma.se ) erbjuder man ett antal olika tjänster. Det kan handla om allt ifrån städning i kundanpassad abonnemangsform. Hjälp Hemma kommer och hälsar på varje vecka, varannan vecka eller en gång per månad. Kundens behov får styra. Förutom städning finns det en mängd andra hushållssysslor man erbjuder avlastning med. Tvätt och strykning finns på menyn. Även inhandling av matvaror och tillagning av måltider.

Kundanpassning är ett nyckelord i den här verksamheten.

“Kunderna behöver känna att de blir lyssnade på ordentligt och att vi förstår deras situation. Då kan vi lättare anpassa våra tjänster så att vi verkligen ligger rätt”.

Peter Svanborg månar också om en modern typ av ledarskap där man värnar om sina anställda.

“Det är viktigt de människor man arbetar med känner sig respekterade och personligt bemötta”, säger Peter. “Detta är en inställning som genomsyrar hela vår verksamhet, såväl när det gäller att bemöta anställda som kunder”.

https://www.hjalphemma.se/stadservice/hemstadning/
https://www.hjalphemma.se/stadservice/veckostadning/

Hjälp Hemma är något av en framgångshistoria. Man har till och med vid ett par tillfällen haft besök av självaste stadsministern.